425-745-4499 (message only) mysc@mysc.org P.O. Box 762 Mukilteo, Washington 98275

Select Tryouts

Locations:
Olympic View Middle School

2602 Mukilteo Speedway
Mukilteo, WA 98275

Harbour Pointe Middle School

5000 Harbour Pointe Blvd,
Mukilteo, WA 98275

Saturday, April 20, 2024 @ Olympic View

9:00 AM – 12U (2013) Boys & Girls
10:30 AM – 13U (2012) Boys & Girls
12:00 PM – 14U (2011) Boys & Girls
1:30 PM – 16U (2009) Boys & Girls
3:00 PM – 17U-19U (2006-2008) Boys & Girls

Sunday, April 21, 2024 @ Olympic View

12:00 PM – 13U (2012) Boys & Girls
1:30 PM – 14U (2011) Boys & Girls
3:00 PM – 16U (2009) Boys & Girls
4:30 PM – 17U-19U (2006-2008) Boys & Girls

Monday, April 22, 2024 @ Olympic View

5:00 PM – 12U (2013) Boys & Girls
6:30 PM – 15U (2010) Boys & Girls

Tuesday, April 23, 2024 @ Harbour Pointe

5:00 PM – 10U (2015) Boys & Girls
6:30 PM – 11U (2014) Boys & Girls

Wednesday, April 24, 2024 @ Olympic View

5:00 PM – 9U (2016) Boys & Girls
6:30 PM – 15U (2010) Boys & Girls

Thursday, April 25, 2024 @ Olympic View

5:00 PM – 10U (2015) Boys & Girls
6:30 PM – 11U (2014) Boys & Girls

Friday, April 26, 2024 @ Olympic View

5:00 PM – 9U (2016) Boys & Girls